PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : KAPSAMLI REHBER (Advanced/Expert Rules)SonicDeniz
14-03-2011, 02:23
Bazı arkadaşlara yardımcı olur diye bir rehber hazırlamak istedim. Şimdiden elimin ağrıyacağını biliyorum ama forumumuzda böyle bir rehberin bulunması çok faydalı olacağından çekinmeden yazmaya başlıyorum. Çok fazla konu olduğu için en çok yardım alınacak olanları anlatmak için seçtim:
Efekt Çeşitleri ve Spell Speeds (1-2-3)
Priority
Replay
Simultaneous Effects Go On Chain (Zincirde Eşzamanlı Gerçekleşen Efektler)
Missing the Timing (Zamanlamayı Kaçırmak)
Activation & Targeting Eligibility (Aktivasyon ve Hedefleme Üstünlüğü)


Canavar Efektlerinin Çeşitleri

Oyunda 8 çeşit canavar efekt çeşidi vardır. Bunlar:

Çağırma Durumu (Summoning Condition): Canavar çağrılmadan önce var olan özel durumu ifade eder.Var olan Summoning Condition'lar: Special Summoning Conditions, Normal Summoning/Set Conditions, Fusion Summoning Conditions, Ritual Summoning Conditions, Synchro Summoning Conditions ve Exceed Summoning Condition'dur.
Not:

Summoning Condition canavar efekti değildir bundan dolayı War Chariot,Divine Wrath falan açamazsınız.

Continuous Monster Effect: Canavar oynandığı an aktifleşen ve canavar sahadan yok olana kadar devam eden efektlerdir. Örnek olarak Jinzo'yu verebiliriz.


Flip Monster Effect: Canavar face-down defense (savunmada kapalı) moddayken açıldığında aktifleşen efektlerdir. Canavarın kapalı halden açılması yani flip olması çeşitli olaylara bağlıdır: Rakip saldırdığında, Flip Summon yaptığımızda, bir kartın özelliğiyle (Swords of Revealing Light gibi) flip gerçekleşir ve efekt aktifleşir. Fakat Ceasefire gibi kartlar canavarları flip yapsa da efektlerini kullandırmaz. Zaten kartın textinde(kartın üstünde yazan paragraf) de yazar. Flip Monster efektli kartlara örnek olarak: Ryko, Man-Eater Bug'ı verebiliriz.

Ignition Monster Effect: Kart sahibinin kendisi tarafından ancak kendi turunda (Main Phase 1 veya 2) aktifleştirip kullanabildiği canavar efekti türüdür. Örnek olarak: "Cyber Gymnast", "XYZ-Dragon Cannon", "Bazoo the Soul-Eater", "Blackwing - Gale the Whirlwind", "3-Hump Lacooda", "Card Trooper", "Dark Simorgh", "Lonefire Blossom" ve "XX-Saber Faultroll" verilebilir.


Trigger Monster Effect: Bu efekt çeşidi, aktileşebilmek için bir şart ister. Yani efektin aktifleşmesi kartın text'inde yazan koşula bağlıdır. Mesela Zaborg the Thunder Monarch'ın efekt koşulu Tribute Summon olmasıdır. Tribute Summon olduktan sonra koşul sağlanmış olur ve efekti ile sahadaki bir canavarı patlatır. 2 çeşit Trigger Monster Effect çeşidir vardır:

Optional Trigger Effects: Efekti tetikleyecek koşul sağlandığında efekt otomatik olarak aktifleşmez. Aktifleşmesi oyuncunun istediğine bağlıdır. Kararı oyuncu verir. Optional Trigger efektli kartlara örnek olarak: "Mystic Tomato", "Peten the Dark Clown" veya "Dark Magician of Chaos" verilebilir. Optional efektli kartları kullanırken zamanlamayı kaçırıp efektlerini kullanamayacak hale gelebilirsiniz. (Missing The Timing)

Compulsory Trigger Effects: Bu efektin koşulu sağlandığında resolve olmak (efektin gerçekleşmesi) zorundadır. Zincirde efektler eşzamanlı gerçekleştiği zaman (İleride anlatacağım), Compulsory Trigger Efekt canavarlarının efekleri her zaman chain'in başında, Optional Trigger Efekt canavarlarının efektleri ise chain'in sonunda yer alır.

Not: Birbirinin üstüne oynanan kartların efektleri chain oluşurur. Kısaca yazmak istedim herkes biliyordur ama sııfırdan başlayan merak edip okursa anlasın diye ekledim.

Lingering Effect: Kendisi resolve olduktan sonra efekti resolve(efektin gerçekleşmesi) olan kartlardır. Örnek Olarak:
* Final Countdown
* Last Will
* Cold Wave
* Return from the Different Dimension
* Power Bond
* Hieroglyph Lithograph
* Gold Sarcophagus
* Crush Card Virus

Optional Monster Effect=Optional Trigger Effects

Compulsory Monster Effect: Koşullar sağlandıktan sonra resolve olmak zorunda olan efektlerdir.

Quick Effect: Son olarak Quick efekt yada eski adıyla Multi-Trigger Effect. Bu tür efektler hem sizin hem de rakibinizin turunda oynanabilen canavar efektleridir. Bu efekte sahip kartların textlerinde "This effect can be activated during either player's turn" veya benzeri bir şey yazar. (Yada anlamından siz çıkarırsınız.) Şimdilik burada noktayı koyuyorum çünkü detayına inmeden önce Spell Speed'lerini anlatmam lazım. Spell Speed'lerini anlattıktan sonra quick effect'in detaylarına ineceğim.


Spell Speeds

Gelelim Spell Speeds'e. Bir oyuncu spell speeds'leri bilmelidir çünkü bir karta chain açıp açamayacağı spell speed'e bağlıdır. Bir karta chain olarak başka bir kartı aktifleştirebilmemiz için, aktifleştireceğimiz kartın speed spell'inin rakibin oynadığı karttan büyük veya eşit olması gerekir. 3 Spell Speed vardır:

Spell Speed 1
Spell speed'i en düşük olan kartlardır ve başka bir kartı chainlemek için kullanamayız. Spell speed'i 1 olan kartlar: Quick-Play türü hariç tüm sihir kartları ile Trigger, Ignition, Flip ve Continuous canavar efektleridir.

Spell Speed 2
Spell Speed'i 2 olan kartları spell speed'i 1 ve 2 olan kartlara karşı açarak chainleyebiliriz. Spell Speed'i 2 olan kartlar: Counter türü hariç tüm tuzak kartları, Quick-Play Spell kartları(Book of Moon, Mystical Space Typhoon gibi), Quick Canavar Efektleri ve Accel Synchro Summonlarıdır.

Spell Speed 3
Spell Speed'i en yüksek kartlardır. Her karta chain açılabilir. Ancak Spell Speed'i 3 olan bir kart spell speed'i 3 olan kartlara chain olarak açılabilir. Spell Speed'i 3 olan kartlar: Counter Türü Tuzak Kartlarıdır.


Quick Effect'in Detayları:
Spell Speed'i öğrendiğimize göre artık quick effect'in detaylarını öğrenebiliriz. Spell Speed'de dediğimiz gibi quick effectlerin spell speedi 2'dir. Bazı Quick Effect'ler bir chain'in içinde birden fazla kez kullanılabilirken bazıları kullanılamaz:

Örnek 1: "Horus the Black Flame Dragon LV8" sahanızda duruyor ve rakibiniz "Fissure" oynadı. "Horus the Black Flame Dragon LV8"'in özelliği direk aktifleşiyor çünkü "Fissure" bir sihir kartı. (Horus'un textinde geçen yer: You can negate the activation and effect of any Spell Cards and destroy them.) Rakibiniz üzerine Book Of Moon'u chainliyor. Siz Horus'un özelliğini tekrar kullanarak book of moon'u durdurabilirsiniz. Çünkü Horus'un özelliği Multi-Trigger Quick Effect'dir.

Örnek 2: "Light and Darkness Dragon" sahanızda duruyor ve rakibiniz "Fissure" oynadı. "Light and Darkness Dragon"'ın özelliği aktifleşerek "Fissure"'yi chainler. (LADD'ın textinde geçen yer: When a Spell or Trap Card is activated, or the effect of an Effect Monster is activated, that activation is negated and this card loses 500 ATK and DEF.) Rakibiniz üzerine Book Of Moon'u chainliyor. Siz "Light and Darkness Dragon"'un özelliğini tekrar kullanarak book of moonu durduramazsınız. Çünkü LADD Multi-Trigger Quick Effect'ten çok Trigger Quick bir effecte sahiptir.


Priority

Priority, oyuncunun oynayacağı efekti tanımlar, onun Chain Link 1'de olup olmayacağını garanti altına alır. Priority, oyuncuların efektlerini chain olmadan resolve yapmalarını engeller, basit olarak efektin aktivasyonunu güvence altına alır, onun chain link 1'de çalışmasını garantiler. Priority bize oyunun her noktasında kimin bir efekti aktifleştirebileceğini söyler.

Not: Kartlar hiç bir zaman priority'e sahip değildir. Priority'e sahip olan oyunculardır ve Tur Sahibi her zaman priority ile başlar. (Yani priority tur sahibindedir.)

Örnek 1:
1. Oyuncu sahada "D.D. Warrior Lady"'e sahip. (Açık saldırı konumunda/face-up attack konumunda) "Bottomless Trap Hole"'u setleyerek turu bitiriyor.

2. Oyuncu "Chaos Sorcerer"'ı special summon yapıyor.

Şimdi, 2. Oyuncu Tur Oyuncusu ve priority'sini devam ettirerek "Chaos Sorcerer"'ın özelliğini aktifleştirmek istiyor. "Chaos Sorcerer"'ın Ignition Effect'i aktifleşiyor ve "D.D. Warrior Lady"'i targetliyor. (hedef seçiyor) Şimdi "Chaos Sorcerer"'in efekti Chain Link 1. Sonra 1. Oyuncu "Bottomless Trap Hole"'u aktifleştiriyor, çünkü sahada resolve olan son olay "Chaos Sorcerer"'ın special summon oluşuydu. Şimdi "Bottomless Trap Hole"'un efekti Chain Link 2.

Şimdi zincir tersten şu şekilde çözülür:
Chain Link 2: "Bottomless Trap Hole"'un efekti resolve olur. "Chaos Sorcerer" rfg olur. (oyundan çıkar.)
Chain Link 1: "Chaos Sorcerer"'ın efekti resolve olur. "D.D. Warrior Lady" rfg olur.

Şunu asla unutmayın ki Canavar Efektleri ,aksi belirtilmedikçe, canavarın kendisi o an sahada olmasa bile resolve olurlar.

Örnek 2:
Şimdi aynı senaryoyu tekrar alalım. Fakat bu sefer "Bottomless Trap Hole"'un yerine "Book of Moon"'u koyalım.
Chain Link 2: "D.D. Warrior Lady"'i targetlemiş olan "Book of Moon"'un efekti resolve olur. "D.D. Warrior Lady" defansta kapalı moda geçer.
Chain Link 1: "Chaos Sorcerer"'ın Ignition Efekti resolve olmaya çalışır, fakat hedefi savunmada kapalı (facedown) moda geçtiği için efekt kaybolur. Çünkü "Chaos Sorcerer" ancak açık (face-up) canavarları rfg yapabilir.
(Chaos Sorcerer'ın textinde geçen yer: Once per turn, you can remove 1 face-up monster on the field from play.)

Örnek 3:
Priority'i görmeniz için başka bir örnek:

1. Oyuncu sahada açık bir "Mystical Elf" ve kapalı bir "Trap Hole" ile turunu bitiriyor.

2. Oyuncu "Exiled Force"'u normal summon yapıyor. "Exiled Force" bir Ignition Effect'e sahip olduğu için, 2. Oyuncu sahip olduğu priority'i kullanarak efekti aktifleştirebilir ve efekt Chain Link 1 olur. Öte yandan "Exiled Force"'un bir costu (efekti aktifleştirmesi için ödemesi gereken bir bedeli) var: Kendisini feda etmesi. Costlar zorunlu olduğu zaman (yani yapılmadığı taktirde efekt resolve olmadığı zaman), "Exiled Force"'un costu hemen gerçekleştirilir. "Exiled Force" sahadan ayrılır ve 1. Oyuncu "Trap Hole"'un efektini resolve yapmak için gerekli olan canavara artık sahip değildir.


Priority'i Geçmek (Passing Priority)
Biri basit bir şekilde "Priority'i pass geçiyorum" diye belirterek priority'i pass geçebilir.

"Mobius the Frost Monarch"'ınki gibi Optional Trigger Monster Effectler, Ignition Efektler değildir, bu yüzden ancak efektin tetiklenme koşulu sahada resolve olan son olay olduğu zaman efekt aktifleşir.

Ayrıca Tur Oyuncusu herhangi bir phase'i bitirdiğini ilan ettiği zaman priority otomatik olarak pass geçilir.


İstisnalar (Exceptions)

Tur Priority'si normalde göz ardı edilemez. Öte yandan, eğer rakip, rakibin turundaki özel bir zamanda aktifleşmesi gereken bir karta sahipse (Standby Phase veya Main Phase gibi), bu tür bir kartı tur oyunucusu o an oynayacak bir karta sahip olmadığı halde aktifleştirebilir. Eğer bir kart main phase'in sonunda oynanırsa, rakip kendi kartını ilk oynama avantajını kaybeder. Öte yandan, eğer tur oyuncusu Chain Link 1 oynamak istiyorsa, bir replay her durum için talep edilebilir. Bu tartışmadan kaçınmak için şöyle bir davranışta bulunun: Tur Oyuncusuna ilgili phase'de oynamak istediği bir kart var mı diye sorun. (Eğer bir kart oynamayı reddederse Priority size geçer ve sizle tartışmaya giremez.)

Not: Burada Replay'dan kasıt tekrar oynanmasını talep etmesidir. Bildiğimiz replay değil yani. Hatta bildiğimiz replay ne diye merak edenler olabilir diye replayı da anlatıyorum xD

Replay

Replay, bir saldırının, değişmiş olabilecek hedeflerin sayısından dolayı tekrarlanmasına denir. (Bu cümleden bir şey anlamayanlar olabilir ama merak etmeyin örneklerle konuyu pekiştireceğm o zaman anlarsınız.)

Resmi Kural Kitapçığında Yer Alan Bölüm:

" Siz saldırmakta olan canavarınızı ve saldıracağınız hedefi duyurduktan(yani rakibe bildirdikten) sonra, Battle Step boyunca, bir kartın efektinden dolayı saldırınız sahadan kaybolabilir veya yeni bir canavar Damage Step'ten önce rakibinizin sahasına yerleşebilir. Bu "Replay"'a yol açar. Bu gerçekleştiğinde, tekrar aynı canavarla saldırmayı seçebilirsiniz veya saldırıyı başka bir canavarla yapmayı seçebilirsiniz veya saldırmamayı seçebilirsiniz. Şunu belirtmeliyiz ki: Eğer başka bir canavarla saldırırsanız, ilk canavar saldırmış sayılır ve o canavar bu tur bir daha saldıramaz."

Orjinal Text:

"After you’ve announced your attacking monster and the attack target monster during a Battle Step, the attack target might be removed from the field, or a new monster may be placed on the opponent’s side of the field before the Damage Step, due to a card’s effect. This causes a "Replay". When this occurs, you can choose to attack with the same monster again, or choose to attack with a different monster, or choose not to attack at all. Note that if you attack with a different monster, the first monster is still considered to have declared an attack, and it cannot attack again this turn."

(Replay kuralları Mayıs 2006'da OCG'den TCG'ye aynen geçmiştir.)

EK OLARAK: OCG'ye göre: Siz replayda başka bir canavarla saldırmayı seçerseniz, Main Phase 2'de seçmediğiniz canavar saldırmamış olsa da saldırmış sayılır yani onu defansa çekemezsiniz. Aynı şey şu durum için de geçerli: Battle Step'de, bir atak ilanı ile cevap verirken Book Of Moon'u yediğiniz zaman (canavarınız defansta kapalı moda geçer) canavarınız saldırmamış olsa da onu main phase 2'de flip summon yapamazsınız.

Örnek:
Sahanızda "Dark Magician" var. Rakibe direk savaş ilan ediyorsunuz ve rakibiniz, saldırınıza kapalı "Scapegoat" kartıyla yanıt veriyor.

Bu durumda "Dark Magician" artık rakibe direk saldıramaz. İki seçeneğiniz var:
1-) Tokenlerden seçtiğiniz bir tanesine saldırmak.
2-) Saldırmamak.

NOT: Rakibin sahasındaki canavarların sayısı değiştiğinde de replay gerçekleşir.

NOT 2! : Replay aşağıda yazdığım durumlarda gerçekleşmez:
1-)Sahadaki bir canavarın ATK'ğı veya DEF'ı değiştiğinde
2-)Sahadaki bir canavarın savaş pozisyonu değiştiğinde
3-)Saldıran kişinin sahasındaki bir canavar summon olduğunda veya sahasından ayrıldığında


Simultaneous Effects Go On Chain (Zincirde Eşzamanlı Gerçekleşen Efektler)

Bazen birden çok Trigger veya Trigger'a benzer efekt aynı anda aktifleşmeye çalışır. Mesela: "Mystic Tomato" başka bir "Mystic Tomato"'ya saldırdığında veya sahada birden fazla "Sangan" varken "Dark Hole" oynandığında. Böyle bir durumda, tüm efeklerin spell speed'i 1 olduğu halde bir zincir şeklide aktifleşir. Spell Speed'i 1 olan efektlerin birbirine chainlenmesi özel bir durumdur, çünkü tüm efektler aynı anda aktifleşmeye çalışır ve oyuncular onları aktifleştirmeyi seçmez.
Bu durum efektlerinde "During the ___ Phase,..." geçen kartları kapsamaz. Mesela Gladiator Beastleri. Bu tarz efektler bir zincir şeklini almaz, aktifleşirler ve ayrı ayrı gerçekleşirler.

Sıralama (Order):
Efektler aşağıdaki sırada aktifleşir:
1. Tur Oyuncusunun Zorunlu(Mandatory) Efektleri
2. Tur Oyuncusu Olmayan Oyuncunun Zorunlu(Mandatory) Efektleri
3. Tur Oyuncusunun Seçime Bağlı(Optional) Efektleri
4. Tur Oyuncusu Olmayan Oyuncunun Seçime Bağlı(Optional) Efektleri

Örnek 1:
Tur Oyuncusu "Sangan"'ı ve "Peten the Dark Clown"'ı kontrol ediyor. Tur Oyuncusu Olmayan Oyuncu da başkar bir "Sangan"'ı ve "Peten the Dark Clown"'ı kontrol ediyor. Eğer Tur Oyuncusu "Dark Hole"'u aktifleştirirse 4 efekt birden devreye girer:

Tur Oyuncusunun Zorunlu Efekti "Sangan"'ınki, bu yüzden "Sangan"'ın efekti Chain Link 1
Tur Oyuncusu Olmayan Oyuncunun Zorunlu Efekti kendi "Sangan"'ınınki. O yüzden kendi "Sangan"'ının efekti Chain Link 2
Tur Oyuncusunun Seçime Bağlı Efekti "Peten the Dark Clown"'unki. O yüzden "Peten the Dark Clown"'un efekti Chain Link 3
Tur Oyuncusu Olmayan Oyuncunun Seçime Bağlı Efekti kendi "Peten the Dark Clown"ununki. O yüzden kendi "Peten the Dark Clown"'unun efekti Chain Link 4

BUNLARIN ARDINDAN OYUNCULAR CHAINE DAHA FAZLA KART EKLEYEBİLİR.

Not:Eğer bir oyuncu aynı kategoride birden fazla efekti kontrol ediyorsa (Mesela sahasında iki sangan var) o halde aynı kategorideki efektlerin sırasına kendisi karar verir.

Örnek 2:
Tur Oyuncusu "Sangan" ve "Witch of the Black Forest"'ı kontrol ediyor. Tur Oyuncusu Olmayan Oyuncu da "Dandylion"'ı kontrol ediyor. Tur Oyuncusu "Dark Hole"'u oynarsa 3 efekt birden devreye girer:
Tur Oyuncusunun Zorunlu Efektleri "Sangan" ve "Witch of the Black Forest". O halde "Sangan" ve "Witch of the Black Forest" Chain Link 1 ve 2 (Hangisi 1 hangisi 2 oyuncu karar verir.)
Tur Oyuncusu Olmayan Oyuncunun Zorunlu Efekti "Dandylion". O halde "Dandylion" Chain Link 3.
-Örneğimizde Başka Efekt Yok Zaten-

TCG
TCG'de kart efektleri tetiklendikleri sıraya göre ilk aktifleşir.
Örnek 3:
Tur Oyuncusu "Zaborg the Thunder Monarch"'ın Tribute Summon'ı için "Sangan"'ı Tribute/Feda ediyor. İki efekt de aynı anda gerçekleşir. Öte yandan, "Sangan"'ın Tribute oluşu "Zaborg the Thunder Monarch"'ın Summon oluşundan önce gerçekleşti. O yüzden "Sanga"'nın Efekti Chain Link 1,"Zaborg the Thunder Monarch"'ın efekti Chain Link 2 olur.

Not: Spell Speed'i 1 olan efektlerin Spell Speed'i 2 olanlara chain yapılamayacağını öğrenmiştik. Bu yüzden Spell Speed'i 1 olan bir efekte, Spell Speed'i 2 olandan daha fazla bir Chain Link atayamayız.

Örnek 4:
Tur oyuncusu sahada kapalı "Ojamagic" ve "Dark Coffin" kartlarına sahip. Eğer Tur Oyuncusu "Heavy Storm"'u oynarsa iki efekt aynı anda aktifleşir. ÖTE YANDAN: "OJAMAGIC" BİR SİHİR KARTI OLARAK SPELL SPEED 1 VE "DARK COFFIN" BİR TRAP KART OLARAK SPELL SPEED 2. O YÜZDEN "OJAMAGIC" CHAIN LINK 1, "DARK COFFIN" CHAIN LINK 2 OLMAK ZORUNDADIR.

Missing the Timing (Zamanlamayı Kaçırmak)

Bazen Optional Bir Effect ancak "When..." koşulu yerine getirildiğine gerçekleşebilir. (Kartın textinde "When..." diye başlayan cümleler.) Bu durumda ancak aktivasyon koşulu oyunda gerçekleşen son olay olduğunda efekti kullanma iznin olur. Eğer aktivasyon koşulunun gerçekleşmesinin üzerine başka bir olay gerçekleşirse, zamanlamayı kaçırmış olursunuz (Missing The Timing) ve optional efekti aktifleştiremezsiniz.

Bu olay genellikle Optional Trigger Effect'e sahip canavarlarda gerçekleşir. ("Peten the Dark Clown" ve "Poison Draw Frog" gibi). Fakat bu olay "Bottomless Trap Hole" ve "Heart of the Underdog" gibi sihir ve tuzakları da etkileyebilir.

ÖRNEKLER:

Eğer "Peten the Dark Clown" Tribute Summon için feda edilirse, oyunda gerçeleşen son olay yeni canavarın summon olması olacağından "Peten the Dark Clown"'un efektini kullanamazsınız. Zamanlamayı kaçırmış olursunuz.

Eğer "Peten the Dark Clown" "Mystik Wok"'ın veya "Cannon Soldier"'ın efekti için feda edilirse, oyunda gerçekleşen son olay bu kartların efektlerinin resolve olması olacağından "Peten the Dark Clown"'un efektini aktifleştiremezsiniz. Zamanlamayı kaçırmış olursunuz.

"Appropriate" ancak chaindeki son efekt rakibin kart çekişiyse (Draw Phase hariç) aktifleşebilir. Şimdi önemli kısma geçelim:
Rakibiniz "Graceful Charity" oynadıktan sonra "Appropriate" aktifleştirilemez. Çünkü gerçekleşen son olay, rakibinizin kart discard etmesidir. Fakat önceden sahanızda "Appropriate" açıksa ve rakibiniz onun üzerine "Graceful Charity" oynamışsa o zaman efektini aktifleştirip 2 kart çekebilirsiniz.

Aktivasyonlara Karşı Missing The Timing (Versus New Activations)

Yeni efektleri aktifleştirmek zamanlamayı kaçırmanıza yol açmaz. Yeni bir kartı aktifleştirseniz bile, "When..." aktivasyon koşulu doğru sayılmaya devam eder.

Örnek:
Sahada "Heart of the Underdog"'un 3 kopyası da açık duruyor. Draw Phase'de normal canavar kartı çektiniz. 3 "Heart of the Underdog" de birden aktifleşir ve Chain Link 1,2,3'den oluşan bir chain oluşturur. Bu durumda eğer siz normal monster kartını Chain link 2 veya 3 için çektiyseniz, kopyaların özellikleri tekrar aktifleşmez. Ama Chain Link 1 için çektiyseniz tüm kopyaların özelliği aktifleşir. Çünkü bu kartlar "when... you can" türündeki Optional Trigger efektlerdir ve eğer siz Chain Link 1'i seçmezseniz Missing The Timing olursunuz.
Not: Yinede 3 "Heart of the Underdog" de aktifleşir. Fakat ilk kopyadan sonra devam edebilmeniz için, gerçekleşen son olayın normal canavar çekişiniz olmuş olması gerekir. Yani diğer 2 kopyanın aktifleşme nedenini de ilkine bağlayamazsınız.

2. Örnek:
"The Wicked Avatar" sahaya summon olduğunda "Bottomless Trap Hole"'u chainleyebilirsiniz. Çünkü "The Wicked Avatar" sahaya başarılı olarak çağrılmış sayılır. "The Wicked Avatar"'ın efektinin bu durumda bir önemi yoktur ve efekt chain link 1'de yer alır.

Missing The Timing'e Uğramayan Optional Effectler

Şimdiye kadar konuştuğumuz şeyler hep "When..." türünde efekte sahip olanlardı. Öte yandan "If..." ve "After..." tarzında optional effectlere sahip olan kartlar asla zamanlamayı kaçırmaz/missing the timing olmaz.
"If..." yazan kartlara örnek: "Watapon" veya "Ultimate Ancient Gear Golem"
"After..." yazan kartlara örnek: "Voltanis the Adjudicator"

Activation & Targeting Eligibility (Aktivasyon ve Hedefleme Üstünlüğü)

Birçok kart ve efekt ancak belirli koşullar altında aktifleşebilir yada ancak belirli kartlara karşı targetlenebilir. Çünkü bazı kartlar bunlara chain olabilir, orjinal efekt'ten önce resolve olabilir ve resolve olduktan sonra chainin sonunda başta istenen koşullar halen doğru olmayabilir. (Yani oynadığımız kartın efekti kaybolabilir.)

Genellikle, özel koşullar isteyen bir kartın efekti aktifleştirilirse, bu koşullar sadece aktifleşmenin başında sağlanmak zorundadır. Eğer sonradan koşullar bozulursa, kartın efekti yinede resolve olur.

Öte yandan eğer bir kartın özel koşulu targetlediği kart ile ilgiliyse ve bu koşullar kart resolve olacağı sırada sağlanamıyorsa, kartın efekti kaybolur.

Örnekler:

Örnek 1: 1. Oyuncu sahada "Lord of D." kartına sahip ve "The Flute of Summoning Dragon" kartını aktifleştiriyor. 2. Oyuncu "Ring of Destruction" kartı ile chain yapıyor ve "Lord of D."'yi targetliyor. "Lord of D." destroy olsa da "The Flute of Summoning Dragon" kartı çalışır çünkü kartın çalışması için gerekli koşullar aktifleştirildiği an sağlanmıştır.

Örnek 2: 1. Oyuncunun elinde 2, 2. oyuncunun elinde 6 kart var. 1. Oyuncu "Gamble" kartını aktifleştiriyor ve 2. oyuncu buna karşılık vererek 2 "Mystical Space Typhoon" ile elinden chain yapıyor. Bu durumda "Gamble" resolve olduğu sırada 2. oyuncunun elinde 4 kart olur. Ama bu "Gamble"'ın efektinin kaybolmasına neden olmaz çünkü "Gamble"'ın efekt koşulları aktifleştirildiği sırada sağlanmıştır. Efekt normal olarak işler.

Örnek 3: 1. Oyuncu "Ring of Destruction"'ı aktifleştiriyor ve "Dark Magician"'ı seçiyor. 2. Oyuncu "Book of Moon"'u açarak chain yapıyor ve "Dark Magician"'ı savunmada kapalı hale sokuyor. Bu durumda "Ring of Destruction"'ın efekti kaybolur. Çünkü "Ring of Destruction"'ın efekti ancak face-up (açık) kartlara karşı kullanılabilir.

Örnek 4: 1. Oyuncu "Yata-Garasu" summonluyor. 2. oyuncu "Eatgaboon"'ı aktifleştiriyor ve onu yok etmeyi seçiyor. Üstüne 1. Oyuncu "Rush Recklessly"'ı aktifleştiriyor ve "Yata-Garasu"'ın ATK'ğını 700 arttırıyor. "Eatgaboon" resolve olduğunda efekti kaybolur çünkü "Eatgaboon" ancak ATK'ğı 500'den düşük canavarları yokedebilir.

Sonuç: Eğer bir kartın efektinin koşulu aktifleştirilmesi için gerekliyse bu efekt sonradan kaybolmaz. Ama eğer efekt koşulu targetlediği kart ile ilgiliyse resolve olduğu sırada koşullar sağlanmıyorsa efekti kaybolur.

Rehberin sonuna geldik. Buraya kadar her yeri okuduysanız karmaşık gelebilecek tüm Advanced/Expert kuralları öğrenmiş oldunuz demektir.

exninjamaster18
14-03-2011, 08:58
Şimdilik süper olmuş!!

Paragon
14-03-2011, 11:44
Summoning Condition canavar efekti değildir bundan dolayı War Chariot,Divine Wrath falan açamazsınız.Onun dışında on nümero.

SonicDeniz
14-03-2011, 15:59
Olumlu mesajlarınız için teşekkür ederim. Şimdi kaldığım yerden yazmaya devam ediyorum. (Tüm konuları toparladıktan sonra Summoning Condition'ı düzenlerim.)

whopperadamım
14-03-2011, 18:25
süper olmuş, tek smiley ile --> O_O

TR Mediocre
14-03-2011, 18:49
@Pj Panpa onu ilk usta rubysan kullandı sonra ben çalmasan daha iyi olur sorun olmaz ortakta kullanabiliriz 0_o

whopperadamım
14-03-2011, 18:52
ok farklı varyasyonlar bulalım aga:
O_o - o_O - 0_o - o_0 - (O)_(O)
fwoee

SonicDeniz
14-03-2011, 19:01
Yorumun için teşekkürler PJ Black. Biraz daha şey ekledim ve yazmaya devam ediyorum...

Rorschach
14-03-2011, 20:29
Yay.. Çok güzel olmuş ve sabitliyorum!

SonicDeniz
14-03-2011, 21:16
Çok sağol. Bu arada: Rehber Tamamlanmıştır.

Edit: Yazım yanlışı yaptığım yerleri de düzelttim.

whopperadamım
14-03-2011, 21:34
ellerine sağlık baştan sona okudum, gerçekten sabitlenmeyi hak ediyor mükemmel olmuş...

SonicDeniz
14-03-2011, 23:24
Teşekkürler. Forumdaki her oyuncunun oyunu tam olarak bilmesini istedim ve aklıma gelen her detayı ekledim. Hiçbir şeyi unutmamak için araştırma da yaptım. Herkese yararlı olabilecek bir rehber olduğunu düşünüyorum. Forumda olması iyi oldu.

Judai
15-03-2011, 00:02
gerçekten çok iyi bir rehber olmuş hiçbirşeyi atlamamışsın ellerine sağlık:D

wardaa
05-04-2011, 07:56
güzel olmuş eline sağlık

IoWa
23-04-2011, 12:49
Bu rehberle beraber YGO öğrenmek isteyen kişilerin öğrenmesi gereken herşey Acemi Bölümünde tamamlanmış oldu. Artık bu oyunu gerçekten öğrenmek isteyenlerin çekeceği sıkıntının azaldığını düşünüyorum.

Y.O.C WINNER
23-04-2011, 14:11
Eline Sağlık Cok güzel anlatmışsın Emeğine deyicek bir çalışma olmus.